Vlog สอนปรับแต่งภาพใน " Lightroom Mobile " Ep.4วีดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจ ในการแต่งรูป ได้ศึกษาขั้นตอนการปรับแต่งภาพ ให้มีความสวยงามขึ้นกว่าภาพจริง #โปรแกรมที่ใช้ …

source