Premiere Pro(ย้อมสีปกติ ให้เป็นสีอื่นๆ) เปลี่ยนสีเขียวเป็นสีชมพู Change to colorPremiere Pro เปลี่ยนสีเขียวเป็นสีชมพู (ย้อมสีปกติ ให้เป็นสีอื่นๆ) ด้ว Change to color แฟนเพจ http://bit.ly/2LqwxAf ถ้าชอบก็อย่าลืม กดชอบ …

source