Lightroom โทนเกาหลีแสงอุ่นแต่งสีสไตล์ภาพแบบเกาหลีโทนอุ่นๆ Process แต่งสีโทนภาพจากคลิปรีวิวเลนส์ FE 20 F1.8G นะครับ.

source