Illustrator Tips – เทคนิคการทำฟันเฟืองอย่างรวดเร็วเทคนิคการทำฟันเฟืองอย่างรวดเร็วโดยใช้ฟังก์ชั่น Live Corner บอกวิธีทั้ง Illustrator CC และ CS6 ครับ ใครไม่มีฟังก์ชั่นนี้ก็ดูได้ .

source