แก้ปัญหา ลากไฟล์เข้า Pr ไม่ได้! | Adobe Premiere Pro

source