สอน Sony Vegas Pro – ดึงรูปภาพออกจากวีดีโอhttp://www.sekyoutube.com สอน Sony Vegas Pro – ดึงรูปภาพออกจากวีดีโอ เนื้อหาที่สอนในวีดีโอ คือ – ดึงรูปภาพออกจากวีดีโอ (snapshot) …

source