สอน Illustrator การทำตัวหนังสือ 3D โดยใช้ pen toolสอน Illustrator การทำตัวหนังสือ 3D โดยใช้ pen tool ติดตามผลงาน พูดคุยได้ที่ https://www.youtube.com/c/chalermthaikhunta/videos …

source