สอนใช้ Illustrator เบื้องต้น1 ในโปรแกรม Adobe ที่ทุกคนควรใช้.

source