สอนใช้แอพ Lightroom CC Mobile แต่ง รูป lightroom โทน สว่าง สี สดสอนใช้แอพ Lightroom CC Mobile แต่ง รูป lightroom โทน สว่าง สี สด ดูคลิปอื่นๆ ของช่องได้ที่ ➡➡➡http://bit.ly/js14artworks …

source