สอนออกแบบแถบพาดหัวคลิปวิดีโอให้ดูน่าสนใจ ขนาด 16:9 ด้วย Canva I O้hhTharapakสอนทำแถบพาดหัวคลิปวิดีโอ 16:9 ด้วย Canva Video Chapters 0:00 เริ่มต้น 0:59 เลือกงานออกแบบ Instagram 1:35 ค้นหาองค์ประกอบ …

source