สอนการตัดต่อวีดีโอในรูปแบบ Double Exposureสอนการตัดต่อวีดีโอในรูปแบบ Double Exposure ใน Sony vegas pro.

source