วิดีโอสอนการติดตั้งโปรแกรมแปลงไฟล์&โปรแกรมPhotoscape และวิธีการใช้งานนายชัยธวัช แขกรัมย์ สทค.22 รหัส 5631280323 เสนอ อ.ชญาดา ร่มเย็น.

source