วาดเส้นโค้งง่ายๆซ้ำๆ | Adobe illustrator #Shortวิธีวาดเส้นโค้งแบบซ้ำๆ ง่ายๆด้วย Tilde สามารถนำไปใช้กับเส้นตรงหรือการสร้างรูปทรงซ้ำๆที่ทำได้ง่ายดายโดยการคลิกค้างไว้ | illustrator tutorial …

source