ตัวอย่างการออกแบบ UI รับ SMS ด้วย Adobe XDตัวอย่างการใช้งาน Adobe XD ออกแบบแอพมือถือ หน้าจอตอนได้รับ SMS.

source