ขุนพลกราฟิก สอน Illustrator – การสร้างเงาตกทอดและเงาสะท้อนขุนพลกราฟิก สอน Illustrator การทำเงาดำแบบไล่โทนโดยใช้เครื่องมือ blend tool – และการสร้างเงาแบบสะท้อนโดยใช้ opacity mask …

source