การตั้งค่าโบรชัวร์ A4 พับสาม I illustratorการตั้งค่าหน้ากระดาษมีความสำคัญต่องานออกแบบ เพราะถ้าการกำหนดค่าต่างๆผิดพลาดสิ่งที่ตามมาคือเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายขึ้นได้ …

source