Lightroom แต่งภาพ โทนฟิล์มญี่ปุ่น + ทำฟิล์ม Noise ในภาพเล่าตั้งแต่เริ่มต้นถ่าย การปรับค่า F สำหรับการถ่ายภาพคู่ และการย่อภาพทำคม ใส่ Film Noise ให้ภาพ หนับหนุนการทำคลิปได้ที่ …

source