GRAPHIC ILLUSTRATOR How to curve font การทำตัวหนังสือให้โค้งรับแบบพิดีวันนี้จะมาสอนการทำตัวหนังสือให้ พิมพ์ออกมาไหล ตามเส้นโค้งแบบที่เราไม่ต้องไป จัดเรียงใหม่กันครับ ทำไม่ยาก ทำอย่างไรไปดู …

source