After effect Tutorial: สอนการทำตัวเลขวิ่ง 0-100After effect Tutorial: สอนการทำตัวเลขวิ่ง 0-100 คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนการทำตัวเลขให้วิ่งเริ่มตั้งแต่ 0-100 เพื่อเป็นการไล่จำนวนนะครับ …

source