เรียน illustrator ฟรี EP1 : หน้าต่างในโปรแกรม Adobe illustrator เอาไว้ทำอะไรบ้าง?บทเรียนแรกก่อนการเรียนโปรแกรมออกแบบทุกตัวคือเราจะต้องรู้จักแถบควบคุม หน้าต่าง ของโปรแกรมกันก่อน …

source