สอนโปรแกรม Lightroom อ้างอิงโทนจากญี่ปุ่น 02แนะนำการแต่งรูปด้วย lightroom 02 คลิปที่สองแล้ว สำหรับแนะนำการแต่งรูปด้วยโปรแกรม lightroom และ vscofilm 00 …

source