สอนออกแบบโลโก้ง่ายๆ – illustrator CS6สอนออกแบบโลโก้วงกลม illustrator CS6 =================================================== วิธีแก้สระลอยง่ายๆ …

source