สอนวาดรูปหัวใจด้วย Adobe illustrator (Heart Vector)สอนวาดรูปหัวใจ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ( วิดีโอชุดนี้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจ)

source