สอนทำ ปาดแสงตัวหนังสือ ง่ายๆ ด้วย Premiere Pro และเทียบกับทำใน After Effectเวลาตัดต่อวิดีโอโฆษณาสินค้า หรืองานที่ต้องการเพิ่มความโด่ดเด่น ให้กับตัวหนังสือ หรือวัตถุ วิธีการนี้ใช้บ่อยมากๆครับ ปาดแสง ปาดเงา …

source