สอนจัดหน้า E-Book ด้วยโปรแกรม Indesign ลงขายใน Mebสอนจัดหน้า E-Book ด้วยโปรแกรม Indesign ลงขายใน Meb ตั้งแต่ต้นจนจบ การตั้งค่าหน้าตัดตกหนังสือ ตั้งค่า bleed and slug …

source