สอนการเฟดภาพด้วย gradient feature โดยใช้โปรแกรม adobe indesign cc 2018ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=b9nDRsHCMAM.

source