พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Lightroom ในการแต่งภาพด้วยไฟล์ Rawไฟล์ Raw มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งภาพค่อนข้างมาก ภาพที่บางครั้งเราถ่ายมาแล้วคิดว่าภาพเสีย ถ้าเราถ่ายมาเป็น Raw …

source