ขั้นตอนการสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign CS6วิดิโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการเว็บไซต์การเรียนรู้ สำหรับการสร้าง E-book ด้วย โปรแกรม Adobe Indesign CS6 …

source