การ Render งานในAfter Effectsให้ได้ไฟล์MP4 เล็กและคมชัด By GKCวิธีการExport หรือ Render วีดีโอจากโปรแกรม After Effects ให้ได้ไฟล์ MP4 หรือ H.264 สอนการเรนเดอร์คลิปในโปรแกรมAE หรือโปรแกรมAfter …

source