การ Process ภาพหลายๆภาพในครั้งเดียวด้วย Adobe Lightroomการ Process ภาพหลายๆภาพในครั้งเดียวด้วย คำสั่ง Sync Setting ใน Adobe Lightroom.

source