การแทรก 1 รูปลงในหลายๆเฟรม InDesignตามที่เคยถามมานะครับหาวิธีลงรูปในเฟรมหลายๆเฟรม อาจารย์เลยทำวีดีโอแสดงการทำให้ครับ.

source