การออกแบบแอพพลิเคชั่น ด้วยโปรแกรมAdobe XDเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา เทคโนโลยีส่วนต่อส่วนประสานสมัยใหม่.

source