การสั่งพิมพ์งานในโปรแกรม InDesign CS6คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ทำเพื่อการเรียนรู้เท่านั้น ผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ครับ.

source