การนำ Composition จาก After Effect ไปใช้ใน Premiere Pro โดยไม่ต้อง Render [Special]ในบทนี้จะเป็นการนำ composition ที่เราทำเสร็จแล้วจาก After Effect เข้าไปใช้ใน Premiere Pro โดยไม่ต้อง Render นะครับ …

source