การทำ E-Book ใน Adobe Indesign CS6จัดทำโดย นายอภิสิทธิ์ (เจมส์) วรรณแสง นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

source